หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบฯ2564 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบฯ2564 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..