หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ สำหรับ ยสท. โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ สำหรับ ยสท. โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..