หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ Traction Battery จำนวน 3 รายการ รวม 3 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ Traction Battery จำนวน 3 รายการ รวม 3 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..