หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..