หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) จำนวน 8,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) จำนวน 8,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..