หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๕๒๖ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔๐๙ เครื่อง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๕๒๖ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔๐๙ เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๑๗ เครื่อง จำนวน ๒ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

..เพิ่มเติม..