หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกการซื้อเครือข่ายไร้สาย (WiFi) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 170 จุด ทดแทน สำหรับอาคารบ้านพักพนักงาน ยสท. อยุธยา

ประกาศยกเลิกการซื้อเครือข่ายไร้สาย (WiFi) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 170 จุด ทดแทน สำหรับอาคารบ้านพักพนักงาน ยสท. อยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..