หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/17/63) (เลขที่โครงการ 63057392567)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/17/63) (เลขที่โครงการ 63057392567)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..