หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฝจพ.b.02/03/63 ลงวันที่ 29...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฝจพ.b.02/03/63 ลงวันที่ 29 เมษายน2563

..เพิ่มเติม..