หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (No.6) จำนวน 16,000 กิโลกรัม

ซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (No.6) จำนวน 16,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..