หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม....

ประกาศราคากลาง – ซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..