หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษา (แบบไม่รวมอะไหล่) เครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมทดสอบยกน้ำหนัก ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษา (แบบไม่รวมอะไหล่) เครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมทดสอบยกน้ำหนัก ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..