หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ ที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/10/63)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ ที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/10/63)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..