หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ ยสท. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ปีงบประมาณ...

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ ยสท. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..