หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายไฟและระบบควบคุม SILO พร้อมอุปกรณ์ ที่ กองผลิตยาเส้น อาคาร B02 ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายไฟและระบบควบคุม SILO พร้อมอุปกรณ์ ที่ กองผลิตยาเส้น อาคาร B02 ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..