หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยชาวอยุธยา ฝ่าวิกฤติโควิด-19

การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยชาวอยุธยา ฝ่าวิกฤติโควิด-19

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ลงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลอุทัย หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามโครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทยสู้ภัยโควิด-19” โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมกำกับดูแลให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก “Social Distancing” และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยสท. มีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน และส่งความห่วงใยไปถึงชาวไร่อีกกว่า 70,000 ครอบครัว ตลอดจนประชาชน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมามอบความสุขให้กับประชาชน สำหรับพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (ยสท.อยุธยา) ซึ่งเป็นฐานการผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่ย้ายมาจากส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ดังนั้น โครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทยสู้ภัยโควิด-19” ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยกับชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และ ยสท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ในเร็ววัน

..เพิ่มเติม..