หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คำสั่งการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปฏิบัติงาน และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับพนักงานรายเดือน ระดับ 7-9 / 10-12 และระดับ13

คำสั่งการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปฏิบัติงาน และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับพนักงานรายเดือน ระดับ 7-9 / 10-12 และระดับ13

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..