หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องPress_Tele c48

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องPress_Tele c48

..เพิ่มเติม..