หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..