หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ ที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ ที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..