หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง...

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..