หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย

..เพิ่มเติม..