หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ มอบของที่ระลึกแด่กรรมการ ยสท. ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าการ มอบของที่ระลึกแด่กรรมการ ยสท. ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่ รองศาสตราจารย์สุดา  วิศรุตพิชญ์ กรรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

..เพิ่มเติม..