หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ “OTIS”

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ “OTIS”

..เพิ่มเติม..