หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรอง ไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๙๐ No.๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ และ Protos-๗๐ No.๓๒,๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณเครื่องส่งก้นกรอง ไปยังกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-๙๐ No.๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ และ Protos-๗๐ No.๓๒,๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..