หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน X 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/03/63 ลว.29 เม.ย.63

ลงเชิญ
TOR
กลาง
 

..เพิ่มเติม..