หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจัดซื้อถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลื่อนที่ (Mobile Flavor and Casing Tanks) จำนวน 2 รายการ รวม 4 ถัง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจัดซื้อถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลื่อนที่ (Mobile Flavor and Casing Tanks) จำนวน 2 รายการ รวม 4 ถัง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..