หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..