หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์ 6 กองศัลยกรรม ฝ่ายการแพทย์

ประกาศ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์ 6 กองศัลยกรรม ฝ่ายการแพทย์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..