หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..