หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไฟแช็ก สกรีนสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 50,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไฟแช็ก สกรีนสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 50,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..