หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๕๒๒ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๙๕ เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๕๒๒ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๙๕ เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๒๗ เครื่อง จำนวน ๒ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..