หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางกระดาษPlug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม.x 5,000ม. จำนวน 16,800 ม้วน

ประกาศราคากลางกระดาษPlug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม.x 5,000ม. จำนวน 16,800 ม้วน

..เพิ่มเติม..