หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นรวม RIEDEL ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องดูดฝุ่นรวม RIEDEL ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 รายการ

..เพิ่มเติม..