หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ชนิดแผ่น พร้อมระบบพิมพ์ INKJET และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะ งานซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ชนิดแผ่น พร้อมระบบพิมพ์ INKJET และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..