หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO LINE ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ. พระนครศรีอยุธยา ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO LINE ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..