หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - จัดซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500...

ประกาศราคากลาง – จัดซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,200 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..