หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จัดประชุมพบปะผู้ค้า ประจำปี 2563

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จัดประชุมพบปะผู้ค้า ประจำปี 2563

หมวดหมู่ :

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ เป็นประธานในการประชุมพบปะผู้ค้า เพื่อให้ผู้ค้า บริษัท ห้างร้าน รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..