หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมลูกปืนของปั๊มน้ำเย็นเครื่องหมายเลข 9 (B03-1CH009) และเครื่องหมายเลข 10 (B03-1CH010) ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมลูกปืนของปั๊มน้ำเย็นเครื่องหมายเลข 9 (B03-1CH009) และเครื่องหมายเลข 10 (B03-1CH010) ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..