หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Carrier NO.๒ บริเวณห้องควบคุมระบบ ชั้น ๑...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Carrier NO.๒ บริเวณห้องควบคุมระบบ ชั้น ๑ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..