หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

ยสท. รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”

หมวดหมู่ :

   นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กรและพนักงาน ยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เนื่องด้วย ยสท. ใช้ผ้าคูลโหมดเป็นชุดเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กองสื่อสารองค์กร

News&Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..