หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. X 330 ม.

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. X 330 ม.

หมวดหมู่ :

จำนวน 4,800 ม้วน
ดาวน์โหลดเทปกาวปิดกล่อง
https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/02/เทปกาวปิดกล่อง.pdf
 

..เพิ่มเติม..