หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อประมาณการใช้ลูกแม่พิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดจ้างทำ Engrave Gravure Cylinders(ซองเรียบ)...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อประมาณการใช้ลูกแม่พิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดจ้างทำ Engrave Gravure Cylinders(ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม(Security Features) จำนวน ๑๓ รายการ(๑๖๐ลูก)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..