หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจ่ายกาวร้อน(HOT MELT) ของกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจ่ายกาวร้อน(HOT MELT) ของกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 รายการ

..เพิ่มเติม..