หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..