หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง จำนวน 8,400 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อกาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง จำนวน 8,400 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..