หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D และเครื่องบรรจุซอง Alfa Ram No.29, 30 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-70 No.34, 35 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง[Untitled]102148
 

..เพิ่มเติม..