หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..