หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน และเครื่องบรรจุซอง Protos 90/Alfa Ram No.21,22,23และ No.24 ของฝ่านโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตหลัก...

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน และเครื่องบรรจุซอง Protos 90/Alfa Ram No.21,22,23และ No.24 ของฝ่านโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตหลัก (B-02) ภาย ในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..