หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และเครื่องบรรจุซอง GD.121/Alfa Ram No.29,30 และ...

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และเครื่องบรรจุซอง GD.121/Alfa Ram No.29,30 และ Protos-70 No.34,35 โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..